Symtom vid schizofreni

Det kan kännas som en berg- och dalbana att ha schizofreni. Det finns många olika tecken och symtom på schizofreni. De förekommer i olika kombinationer och i olika grad hos varje enskild individ.Illustration - berg & dalbana.

Även om symtomen kan uppkomma nästan när som helst i livet är det vanligast att de först visar sig mellan 15 och drygt 30 års ålder. Män tenderar att utveckla symtom i de sena tonåren eller tidigt i 20-årsåldern och kvinnor i 20-årsåldern eller tidigt i 30-årsåldern.

Det kan vara extra svårt att känna igen symtomen om insjuknandet sker under tonåren eftersom förändringar i beteendet är vanliga i den åldern. Symtom på schizofreni påverkar hur man tänker, känner och beter sig. Läkarna delar in dem i tre kategorier:

Positiva symtom – som att se, höra, lukta eller smaka saker som inte finns och vanföreställningar av t.ex. telepatisk, religiös eller övernaturlig art eller i form av förföljelsemani, storhetsidéer eller rymdfantasier.

Negativa symtom – som att bli likgiltig eller känslomässigt avtrubbad, dra sig undan från anhöriga och vänner, få ändrade sömnvanor eller att bli folkskygg.

Kognitiva symtom – som svårigheter att uppfatta och komma ihåg ett samtal. Personer kan ha olika kombinationer av positiva, negativa och kognitiva symtom. Tabellen nedan innehåller symtom som läkarna hänvisar till plus beskrivningar av hur det kan kännas att ha dem.

POSITIVA SYMTOM
Vissa symtom kan få dig att känna dig ”galen”. De är lika verkliga för personen med schizofreni som de är overkliga för anhöriga och vänner.

tabell - positiva symtom vid schizofreni.

NEGATIVA SYMTOM
Vissa symtom kan få dig att känna dig likgiltig och leda till att du tappar intresset för människor och saker omkring dig.

tabell - negativa symtom vid schizofreni.

KOGNITIVA SYMTOM
Vissa symtom kan få dig att känna dig förvirrad eller som om du inte kan tänka klart.

Tabell - kognitiva symtom vid schizofreni.