Välkommen till Schizofreniskolan

Den här webbplatsen är tänkt att vara ett stöd till alla vars liv är påverkade av schizofreni. Oavsett om du själv är drabbad av sjukdomen eller om du tar hand om en nära anhörig eller vän finns här information som förhoppningsvis kan hjälpa dig. Alla som har varit med om att skapa dessa texter har själva erfarenhet av schizofreni genom att ha tagit hand om en familjemedlem, vän eller som själverfaren. Syftet är att ge enkla och praktiska råd om hur man lever med schizofreni. En bättre förståelse av sjukdomen och hur den behandlas kan hjälpa dig att fatta förnuftiga beslut som underlättar det dagliga livet.

Schizofreni är en mycket missförstådd sjukdom. Myter och grova osanningar om sjukdomen sprids regelbundet. Till följd av detta blir personer med schizofreni ofta diskriminerade. Detta kan kraftigt öka deras känsla av isolering, ensamhet och rädsla.

I en tid då vetenskapen gör nya landvinningar, nya behandlingar av schizofreni införs och vår förståelse av sjukdomen hela tiden ökar finns det alla skäl att se ljust på framtiden. Ingen skulle få för sig att påstå att det är lätt att leva med schizofreni, men med stöd och förståelse kan resan bli lite mindre besvärlig.