Vänta på diagnosen

Den värsta tiden för många av dem med tidiga symtom på schizofreni är perioden från att man börjat utveckla symtom till dess att man får diagnosen. Tyvärr finns det ingen scanningsteknik eller blodprovsundersökning som kan användas för att diagnostisera schizofreni. En psykiater måste observera personens beteende under flera veckor och ha samtal både med personen med symtom och, om det går, med den närmaste familjen.

Hur lång tid tar det?

I en del länder kan det ta så kort tid som sex veckor från det att man söker hjälp till att få en officiell diagnos från en psykiater. I andra kan det ta upp till 18 månader eller mer. Många ägnar den här tiden till att kontakta andra läkare på jakt efter en förklaring och ibland därför att de vägrar tro på diagnosen schizofreni. När väl diagnosen ställts är det viktigt att acceptera den och börja planera hur du och alla som berörs ska inrätta era liv från och med nu. Diagnosen försvinner inte även om du söker en annan läkare.

Läs om Fredriks berättelse.