När ska du söka hjälp?

Eftersom många av de tidiga tecknen på schizofreni även i normala fall kan förekomma hos unga vuxna kan det vara svårt att veta när man bör söka hjälp. Om du är orolig över dig själv eller någon som du bryr dig om är det bäst att du litar på dina instinkter. Om du känner att någonting är allvarligt fel ska du inte tveka, ju förr du söker specialisthjälp desto bättre.

I den här tabellen finns råd om vilka åtgärder du bör vidta.

Tabell - När ska man söka hjälp?

Vem du ska söka hjälp hos 

Om du misstänker att du själv, en vän eller en anhörig visar tidiga tecken på schizofreni ska du söka specialisthjälp. Det är bara en psykiater som kan ställa diagnosen schizofreni. Men eftersom det finns många andra omständigheter som kan orsaka samma symtom som vid schizofreni bör du i första hand kontakta en allmänläkare. Hon eller han avgör om en specialist behöver kontaktas.