Vart är mitt liv på väg?Illustration - vart är mitt liv på väg?

Vad hände med allt det där som du planerade att göra: drömmarna, förhoppningarna och förväntningarna? Fanns det verkligen en tid när framtiden inte verkade så krävande, så svår och så dyster?

Detta är schizofrenins krassa verklighet. Det är en sjukdom som drabbar människor mitt i livet. Om du eller någon närstående har schizofreni blir kanske ditt liv aldrig detsamma igen.

Men det betyder inte att du aldrig kan få ett rikt och givande liv igen. Det går att bygga upp en ny framtid, vilket kan intygas av många som har gått igenom detta.

Det första steget i att återvinna kontrollen över ditt liv är att ta reda på mer om din situation. Du kanske redan har en diagnos eller också svävar du ännu i ovisshet, någonstans mellan att känna de första symtomen och få en förklaring till orsaken. I vilket fall som helst är du bättre förberedd på att möta framtiden om du, dina anhöriga och vänner vet mer om sjukdomen och hur den behandlas.

Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom som drabbar cirka en människa på hundra.

Vem som helst kan få sjukdomen. Schizofreni förekommer bland unga, medelålders och gamla. Sjukdomen påträffas bland alla samhällsklasser och folkgrupper. Den drabbar lika många kvinnor som män.

Det finns belägg för att schizofreni kan vara ärftligt och att miljöfaktorer kan öka sannolikheten för att den bryter ut. Men sanningen är att vi faktiskt inte vet den verkliga orsaken till att vissa får schizofreni.

Vad vi däremot vet är att schizofreni är en besvärlig sjukdom som avsevärt försvårar livet inte bara för dem som har sjukdomen utan också för anhöriga och vänner. En vanlig missuppfattning är att den drabbade lider av ”personlighetsklyvning”. Detta missförstånd beror på att namnet schizofreni har bildats av två grekiska ord som betyder ”kluven” respektive ”själ” eller ”sinne”. Det var emellertid avsett att beteckna ett tillstånd där tankar, känslor och avsikter inte längre samverkar för att bilda ett sammanhang som helt styr personens handlingar.

Personer med schizofreni har bra dagar och dåliga dagar samt perioder när de känner sig nedstämda eller till och med förtvivlade. Men rätt medicinering kan bidra till att stabilisera symtomen – och att inse vikten av öppen kommunikation och stödterapi kan hjälpa de drabbade att leva ett rikt och gott liv.