Projektbeskrivning

illustration - sjukhuspersonal samtalar med patient.

Ingen påstår att det är lätt att leva med schizofreni. Men du behöver inte kämpa ensam. Det finns ett stort stödnätverk runt dig bestående av engagerade specialister, frivilliga stödpersoner och människor som helt enkelt tycker om dig och bryr sig om dig väldigt mycket. Du får bra hjälp på vägen mot ett bättre liv genom att dra nytta av de här personernas stöd.

Husläkaren

När du insjuknar första gången är husläkaren förmodligen den första  kontakten du får med medicinsk personal. Hon eller han är sannolikt inte någon expert på psykiska sjukdomar men kan undersöka om det kan finnas några andra orsaker till dina symtom och vet var du kan få specialistvård. Husläkaren kan också hjälpa dig med andra hälsoproblem om du har några sådana.

Psykiatern

Psykiatern är specialist på psykisk hälsa. Hon eller han ställer din diagnos och diskuterar vilken behandling du ska ha. Om du har några frågor eller något som oroar dig angående ditt tillstånd, behandlingen eller eventuella biverkningar ska du be att få tala med psykiatern.

Psykiatrisjuksköterskan

Psykiatrisjuksköterskan är antagligen den du kommer att träffa mest av vårdpersonalen. Hon eller han har ansvaret för att se till att du får dina läkemedel och att du tar dem, för att bedöma hur behandlingen fungerar och för att kartlägga eventuella biverkningar.

Sjukgymnasten

Sjukgymnasten kan lära dig avslappningsövningar och lära dig hur du på bästa sätt kan ta hand om din kropp.

Kontaktperson

Din utsedda kontaktperson kan hjälpa dig i din kontakt med sjukvården och myndigheter.

Socialarbetaren

Socialarbetaren kan hjälpa dig att integrera dig i samhället igen. Detta kan bestå av att sätta dig i kontakt med andra stödverksamheter, hjälpa dig att reda ut dina boende- och bidragsbehov eller se till att du får det stöd som du har rätt till.

Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuter kan hjälpa dig att komma tillbaka i arbete, antingen på ditt gamla jobb eller, om det inte går, genom att skaffa dig ett nytt arbete. Arbetsterapeuten hjälper dig att identifiera de kunskaper du redan har och att inhämta de övriga kunskaper du kan behöva.

Apotekspersonalen

En apotekare kan hjälpa dig med eventuella frågor du har om läkemedel.

Psykologen

En psykolog är specialiserad på människors beteende och själsliv. När psykologen arbetar inom den psykiatriska vården är det oftast som klinisk, social- eller rådgivningspsykolog. Psykologen skriver inte ut medicin, såvida hon eller han inte också är medicinskt utbildad.

Stödgrupper

Patientorganisationer och stödgrupper är en ovärderlig källa till information och stöd. De drivs ofta av människor som har egen personlig erfarenhet av situationer liknande din egen och kan ge vägledning på den svåra resan till ett friskare liv.

Telefonhjälplinjer

Om du inte vill prata om dina problem med någon ansikte mot ansikte kan du ringa en hjälplinje. Där kan du söka råd, information och stöd.

Idrottsklubbar/hobbygrupper

Schizofreni innebär inte att du inte kan odla dina intressen. Tvärtom kan du genom att vara aktiv och träffa andra människor bli på bättre humör och bevara nyfikenheten på livet.

Sociala rådgivningsbyråer

Du kan ha rätt till bostadsbidrag och socialbidrag. Rådgivare kan hjälpa dig att ta reda på vad du är berättigad till och hur du ansöker om det.

Internet

Internet ger tillgång till ett ofantligt bibliotek med information om schizofreni och annat du vill veta. E-post och så kallade chatrum kan sätta dig i förbindelse med personer som har liknande erfarenheter som du själv. Fråga någon av dina kontaktpersoner om de kan rekommendera några bra Internetadresser.

Anhöriga och vänner

När du genomgår den psykiska sjukdomens trauma är det ofta lätt att glömma bort att det finns människor som fortfarande tycker om dig och bryr sig om dig. Många personer med schizofreni inser inte att det är så utan känner sig isolerade och ensamma. Det är därför som ingenting kan ersätta det stöd du får från anhöriga och vänner. De kan ge dig både känslomässigt stöd och praktisk hjälp med att handskas med sjukdomen.