Roger vet att han inte är den enda 15-åringen i Stockholm som lever med bara en förälder. Det är bara det att i hans familj är det ibland svårt att veta vem som är föräldern: han eller hans pappa.

Rogers pappa Jan har schizofreni. Tidigare har detta gjort livet mycket svårt för Roger. Många gånger har han tvingats ta hand om sig själv, sköta inköpen och laga sin egen mat. Ibland har han bevittnat sin pappas psykotiska episoder, vilket har varit upprivande och skrämmande. Mer ofta har han ägnat timmar åt att försöka övertala sin pappa att stiga upp.

Det är ett svårt liv. För svårt för Rogers mamma och syster som lämnade hemmet förra året när de inte orkade längre. Sedan dess har Roger fått klara sig på egen hand.

På senare tid har han dock fått betydligt mer hjälp. Pappa Jan har börjat besöka ett lokalt dagcenter där han får stöd från en grupp läkare, psykiatrisjuksköterskor, socialarbetare och arbetsterapeuter. Det betyder att Roger kan gå till skolan utan att behöva oroa sig för vad hans pappa har för sig där hemma.

Det betyder också att hans pappa har börjat ta sin medicin regelbundet. Han känner sig redan mycket bättre och klarar av att hjälpa till lite mer i hushållet.

Varannan vecka besöker en psykiatrisjuksköterska Jan i deras hem för att se hur det går för honom och för att se om Roger behöver något mer stöd. De får även besök av en socialarbetare då och då.

Ibland följer Roger med sin pappa till centret. Senast han var där spelade de ett rollspel där Roger fick vara patienten och Jan läkaren. Efteråt diskuterade de hur patienter kan prata med sina anhöriga och vänner om sin sjukdom. Det var roligt att få leka med pappa igen. Men det fick också Roger att  tänka. Han hade tidigare aldrig riktigt förstått hur svårt allting måste vara för hans pappa.

Jan har också anmält sig till ett program för utveckling av den sociala och personliga förmågan under ledning av centrets psykiater. Med tiden ska det hjälpa Jan att återvinna en del av den sociala förmåga som sjukdomen berövat honom. Roger hoppas att det ska ge hans pappa mod att ge sig ut bland folk lite mer. De brukade gå och titta på fotboll tillsammans. Det skulle vara kul att se en match igen.