Markus fick diagnosen schizofreni för sju år sedan och har medicinerat sedan dess. Behandlingen har varit mycket effektiv på att hålla hans symtom under kontroll och han har kunnat fortsätta att arbeta som lärare på en skola i Malmö.

Markus har dock fått ändra medicinering flera gånger under årens lopp.

Först blev han ordinerad ett typiskt antipsykotiskt läkemedel som han tog två gånger om dagen. Det lindrade symtomen men gav en del biverkningar. Markus energinivå sjönk betänkligt och han fick allt svårare att orka sig igenom hela arbetsdagen utan att somna. Dessutom hände det allt som oftast att hans händer skakade så våldsamt att han knappt kunde skriva på svarta tavlan. Men den biverkning som plågade Markus allra mest var en spasm som berörde mun och tunga. Till slut blev Markus så ledsen över att eleverna gjorde narr av hans sluddriga tal att han vägrade fortsätta ta sin medicin. Han blev retlig, lättdistraherad och glömsk.

Lyckligtvis insåg Markus partner att detta var tidiga tecken på ett återfall och övertalade honom att kontakta sin psykiater för en översyn av behandlingsprogrammet. Psykiatern beslutade att ändra Markus medicinering till ett av de nyare atypiska antipsykotiska läkemedlen.

Markus tillstånd förbättrades inom kort. Tecknen på ett återfall försvann liksom de obehagliga biverkningarna av den tidigare medicinen.

När Markus nu inte längre hämmades av skakningarna och svårigheterna att tala kände han sig mindre osäker inför eleverna och kunde ta sig an undervisningen med förnyade krafter. Men efter några månader var det i stället något helt annat som började oroa Markus. Han hade ökat onormalt mycket i vikt.

Markus bestämde sig för att träna mer och äta nyttigare. Detta fick Markus viktuppgång att sakta ner en aning, men han fortsatte ändå att gå upp.

Markus sökte då hjälp hos sin husläkare som berättade för honom att viktuppgång var en känd biverkning av Markus atypiska antipsykotiska läkemedel.

Markus gick på nytt till sin psykiater för en översyn av medicineringen. Den här gången skrevs ett annat atypiskt antipsykotiskt medel ut. Inom kort började han gå ner i vikt. Dessutom har Markus även lyckats hålla fast vid den hälsosamma dieten och sina träningsvanor. Han säger att han känner sig i bättre form än någonsin förr.