Personliga berättelser

I navigationen till vänster hittar du ett antal personliga berättelser som ger en kort glimt av hur människor lever med schizofreni. Något som aldrig skildras i sensationslystna tidningsartiklar och TV-dramer är alla de verkliga människor med schizofreni och deras närmaste som varje dag tar sig vidare i livet och i all stillhet övervinner hindren som ställs i deras väg.

Välj något av namnen för att läsa en personlig berättelse.