Låt det ta sin tid

När du börjar återhämta dig från schizofreni kommer du utan tvekan att så snabbt som möjligt vilja återuppta det liv du förde innan du blev sjuk. Men kom ihåg att det är mycket viktigt att inte ha för bråttom. Vägen till ett tillfrisknande är lång och det är bättre att ta korta steg än väldiga kliv. Se framför allt till att du gör framsteg i en takt som du trivs med. Vissa omkring dig kommer säkert att ligga på och uppmuntra dig att bli ditt gamla jag igen.

Acceptera denna uppmuntran, men låt ingen pressa dig till att göra något innan du känner dig redo för det.

Planera din dag

När du mår bra gör du många saker varje dag utan att ens tänka på det. Men när du återhämtar dig från schizofreni är det lätt att hela dagar går utan att du får någonting gjort. Ibland kan det vara till hjälp att planera hela dagen i förväg.

Till exempel:

Tabell - exempel på hur du kan planera din dag.

Det är lätt att glömma saker som möten, dina anhörigas och vänners födelsedagar. Genom att skriva upp det i en almanacka kan du se till att du alltid vet vad som är på gång. Skriv upp i almanackan!

Om du tackar ja till varje inbjudan du får (även om du inte är särskilt intresserad när du får den) har du alltid något att se fram emot.

Planera nu din egen dag:

Planera din dag

Dagbok – dag för dag

I takt med att du blir bättre kan det vara bra för läkarna att veta exakt hur det går för dig, vad som fungerar och vilka problem som finns kvar. Därför kan det vara en bra idé att kartlägga ditt liv i en dagbok dag för dag.

Till exempel:

Bilden visar exempel på att föra dagbok.