Information och stöd på internet:

Sverige

Psykossjukdom.nu
www.psykossjukdom.nu

Schizofreniforbundet
www.schizofreniforbundet.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
www.rsmh.se

Vård och stöd till patienter med schizofreni – en kunkapsöversikt
www.sos.se

Internationellt

www.eufami.org