Denna webbplats ägs och tillhandahålls av:

Otsuka Pharma Scandinavia AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm
Tel: +46 8 545 28660
Fax: +46 8 545 28669
E-post och webbansvarig: info@otsuka.se

Läs mer om:
Privacy Policy
Terms and Conditions