Varför just jag?Illustration - dopamin

Det är en fråga som de flesta med schizofreni har ställt någon gång. ”Vad har jag gjort för att förtjäna detta?” Svaret är ”Ingenting alls”. Schizofreni kan inte skyllas på någon. Varken på dig själv eller någon annan.

Schizofreni är en sjukdom i kroppens mest komplicerade organ – hjärnan. Även om vi inte helt och hållet förstår varför den här funktionsstörningen i hjärnan uppstår, vet vi att det i vissa delar av hjärnan hos personer med schizofreni produceras ett överskott av signalsubstansen dopamin medan det i andra delar kan finnas för lite dopamin. Dopamin spelar en viktig roll för hur vi upplever välbehag och olika sinnesstämningar. För mycket dopamin kan rubba balansen för de här känslorna. Det kan orsaka att människor känner sig förföljda, får vanföreställningar eller hör röster. Dessa kallas positiva symtom. För lite dopamin kan få människor att känna sig förvirrade, apatiska, ensamma och orkeslösa – så kallade negativa symtom. Det har ännu inte hittats någon fullständig förklaring till varför denna obalans i dopaminnivåerna uppstår. Schizofreni beror sannolikt på en kombination av faktorer.

De här faktorerna är:

  • Familjehistoria – risken att utveckla schizofreni är något större än genomsnittet om en nära anhörig har sjukdomen. Men även om båda föräldrarna har schizofreni är det ändå 60 procents chans att deras barn inte får det
  • Uppväxt i innerstadsmiljö
  • Missbruk av droger som cannabis och amfetamin
  • Psykiskt pressande upplevelser
  • Vissa infektionssjukdomar