Hur kommer sjukdomen att utvecklas?

Hur schizofreni utvecklar sig varierar avsevärt mellan olika individer.

Det finns dock tre distinkta utvecklingsfaser:

  • Prodromal fas – innan din sjukdom bryter ut på allvar kan du märka hur ditt humör och beteende gradvis förändras. Du kanske börjar dra dig undan från socialt umgänge, uppföra dig underligt, känna dig trött och håglös eller försumma ditt yttre och den personliga hygienen. Du kan tycka att din värld förändrar sig. Du kanske varken känner dig glad eller särskilt ledsen, bara känslomässigt nollställd. Många personer med schizofreni lär sig att känna igen de här tidiga symtomen som en förvarning om att ett återfall till sjukdomens aktiva fas kan vara på gång. En utvärdering av behandlingen i det här tidiga skedet kan då hindra att ett sådant återfall sker
  • Akut eller aktiv fas – detta är när din sjukdom blir omöjlig att bortse från. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar blir iögonfallande och du hamnar kanske i ett kristillstånd. Under en kris kan ett sjukhus vara den säkraste platsen för dig. Där undersöks ditt tillstånd noga och du får effektiv behandling
  • Residual fas – när behandlingen börjar få effekt stabiliseras tillståndet för de flesta och de akuta symtomen försvinner gradvis. En del symtom (bristande ork, tillbakadragenhet osv.) kan finnas kvar olika länge – för vissa försvinner de ganska snabbt, för andra försvinner de kanske inte alls. Den här fasen kan vara i flera år, då och då avbruten av återfall till den aktiva fasen. Med regelbunden medicinering och stöd kan dock många drabbade begränsa återfallen till ett minimum.