Mina chanser att bli frisk

Det är självklart att du oroar dig för framtiden. Den samlade prognosen för personer med schizofreni är följande:

  • Ungefär varannan person har långa perioder som är symtomfria, endast avbrutna av tillfälliga återfall då symtomen återkommer. Hur allvarliga de här återfallen är och hur ofta de inträffar varierar mycket och beror ofta på hur bra vård och stöd personen får. Av dem som har haft en första psykotisk episod och sedan slutar ta sin medicin är det upp till 75 procent som får återfall inom ett år. Behandling med läkemedel minskar antalet återfall med cirka 50 procent
  • Cirka en av fyra blir helt återställd inom fem år och behöver inte mer behandling. För de flesta andra kan symtomen minskas och välbefinnandet ökas i olika hög grad
  • Cirka 10 procent blir inte av med problemen. Behandling kan hjälpa att minska vissa symtom och göra livet enklare. Sjukdomen kommer dock sannolikt att finnas kvar resten av deras liv

Det går inte att förutsäga vilken av kategorierna som gäller för dig. Det är många saker som spelar in, bland annat hur allvarlig din sjukdom är, dina personliga förhållanden och hur väl du följer läkarens anvisningar om medicineringen.