Behandling på sjukhus

De flesta personer med schizofreni får huvuddelen av sin behandling nära hemmet av en grupp läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, arbetsterapeuter, psykologer och andra samhälliga stödverksamheter. Det kan dock finnas tillfällen då du behöver besöka sjukhus.
Du får antagligen din första diagnos från en psykiater på ett sjukhus. Du gör kanske även regelbundna återbesök där det kontrolleras att behandlingen fungerar och inte ger några oacceptabla biverkningar. Om du blir mycket sjuk kan sjukhuset vara den säkraste platsen för dig. Du kanske måste bli inlagd i allt från några dagar till flera veckor och i vissa fall ett par månader så att du kan få vård dygnet runt. Du hamnar då antagligen på en psykiatrisk avdelning.

Det är bäst om du själv tar beslutet att bli inlagd på sjukhus. Men om du är för sjuk för att ge ditt samtycke till vård kan det bli fråga om tvångsintagning. Detta betyder inte att du förlorar alla rättigheter att bestämma över din framtid. Du har rätt att få en stödperson som bistår dig. Han eller hon kan förklara vilka rättigheter du har enligt lagen. Be om skriftlig information om du tycker att det är svårt att förstå de här rättigheterna.

Lära sig förstå behandlingen?

Din läkare kommer att försöka förklara dina symtom på ett enkelt och lättfattligt sätt. Du kan emellertid få höra många medicinska termer som är obekanta för dig. Var inte rädd för att ställa frågor eller skriva upp saker. Om det som sägs är för komplicerat för att förstå, be då läkaren att förklara på ett enklare sätt. Fråga om det finns någon skriftlig information som du kan ta med dig.

Viktigt att kunna hantera sjukdomen själv

Många personer med schizofreni lär sig att känna igen när de håller på att insjukna eller är på väg in i en kris. Nära anhöriga kan också hjälpa till att lägga märke till varningstecken som ökat ointresse, oroande drömmar eller problem med koncentrationen vilket brukar visa sig cirka en vecka före ett återfall.

Genom att vara uppmärksam på förändringar i ditt humör och beteende blir det lättare för dig att hantera sjukdomen och försöka förhindra en hotande kris. Du kan behöva extra stöd från vårdpersonalen, eller också kanske din psykiater behöver se över medicineringen. Genom att i förväg ha planerat vad som måste göras när du står inför ett återfall kan du se till att du snabbt och effektivt får den hjälp som behövs.

Familjemedlemmar kan också reagera på varningstecknen genom att vara särskilt noga med att inte vara kritiska eller ovänliga under din känsliga period och se till att kunna ge extra stöd vid behov.