Hur påverkas mitt liv?

Det beror på hur snabbt du får hjälp. Många personer med schizofreni lever ett rikt och tillfredsställande liv. Med regelbunden medicinering och stöd från anhöriga, vänner och vårdpersonal klarar åtskilliga av att hantera sina symtom och återfå ett tillräckligt mått av stabilitet i sina liv.

Schizofreni som förblir obehandlad kan däremot göra mer och mer skada. Om symtomen är allvarliga kan det vara problematiskt att utföra vardagliga sysslor. Du kan få svårt att ta hand om dig själv eller glömma att äta ordentligt, att borsta tänderna eller att tvätta dig. Du kan börja dricka mer alkohol, röka eller använda narkotika. Följden blir att även din fysiska hälsa försämras.

Symtom som att höra röster eller se saker som egentligen inte finns kan vara mycket förvirrande och göra det besvärligt för dig att koncentrera dig på viktiga uppgifter som arbetet eller studierna. Det kan också bli allt svårare att minnas och att lära sig nya saker.

Schizofrenin påverkar troligtvis dina relationer med andra människor. Du kan få en känsla av att personer som står dig nära inte längre tycker om dig eller är ute efter dig på något sätt. Det kan bli svårt att lita på ens de allra närmaste i familjen. Obekanta personer kan verka skrämmande eller hotande.

Bristande ork och motivation kan få dig att tycka att det inte finns någon mening med att stiga upp ur sängen. Det enda du vill göra är att stanna inomhus och stänga ute resten av världen. Ju mindre du går ut, desto mer isolerad blir du och desto svårare blir det att bryta den onda cirkeln.

Samtliga dessa symtom kan få dig att känna dig mycket nedstämd och deprimerad. Ibland kan du till och med tycka att du befinner dig i en hopplös situation utan någon utväg. Detta är inte ovanligt och det är viktigt att du ser till att göra allt du kan för att få positivare tankar och att du talar med någon du har förtroende för om hur du mår.