Klara av kriser

Om någon som står dig nära redan har haft en psykotisk episod är det bra att ta reda på hur du bör agera om det händer igen.

Här följer några tips:

 • Undvik hot och ultimatum
 • Kom ihåg att du alltid kan gå därifrån
 • Försök att inte skrika
 • Undvik att kritisera
 • Luras inte
 • Undvik gräl med andra familjemedlemmar om vad ni ska göra
 • Stå inte upp om personen sitter ner
 • Undvik ihållande direkt ögonkontakt eller beröring
 • Låt personen få som den vill när det som begärs är rimligt
 • Hindra inte personen från att ta sig ut genom att ställa dig i vägen eller låsa ytterdörren
 • Tala i normal ton
 • Se till att du vet vilket sjukhus ni ska åka till i ett krisläge
 • Ta reda på vart du kan ringa för att få stöd dygnet runt
 • Avtala med någon som kan passa övriga barn (i förekommande fall)

Gör en lista med telefonnummer till:

 • husläkaren
 • psykiatern
 • kontaktpersonen
 • en psykiatrisk akutmottagning
 • polisen