Jakten på information

Det kan vara mycket svårt att ta aktiv del i omvårdnaden av någon med schizofreni om du inte får veta vad som händer. Tyvärr är det ofta så att anhöriga får kämpa för att få information om sina närståendes vård. Du kan förvägras information därför att personen med schizofreni inte tror att hon eller han är sjuk, inte vill att du ska veta att hon eller han är sjuk eller har tagit avstånd från sin familj och medvetet håller dig utanför.

Eftersom vårdpersonal har skyldighet att respektera patientsekretessen finns det inte mycket du kan göra för att hålla dig underrättad om vården av någon som är fast besluten att stänga dig ute. Detta kan leda till besvärliga situationer. Din familjemedlem kan till exempel plötsligt stå vid dörren efter att ha blivit utskriven från sjukhuset utan att du har fått veta det.

Du bör därför göra klart för både familjemedlemmen och hans eller hennes kontaktpersoner inom vården att de medicinska beslut som tas även är viktiga för dig.