Förhandsbesked

Ett sätt att visa att du respekterar din närståendes önskemål är att hjälpa till att sammanställa ett skriftligt förhandsbesked till läkarna om behandlingsmetoder som får och inte får användas. I ett sådant anges hur patienten vill att vården ska fortskrida om hon eller han blir för dålig för att själv kunna fatta beslut.

Förhandsbeskedet kan innehålla:

  • Namnet på och kontaktuppgifter till en anhörig eller vän som ges behörighet att som ombud föra den vårdades talan

En lista över vilka områden som ombudet kan fatta beslut om.

  • medicinering
  • övrig behandling
  • ekonomi
  • boende

En lista över läkemedel som den vårdade helst vill slippa

Kopior av förhandsbeskedet bör finnas bland patientens journalanteckningar, i hemmet och hos någon anhörig. Du kan också föreslå din närstående att hon eller han alltid har med sig en kopia i plånboken.