Bli inte ett med patienten

Det kan vara traumatiskt att få diagnosen schizofreni, inte bara för personen som har utvecklat sjukdomen utan även för hela familjen. När en medlem i din familj får diagnosen schizofreni kan det kännas som om du kastas in i en konstig och främmande värld. Det kan bli så att du fungerar som en sorts buffertzon mellan de bra och de dåliga perioderna. När allt går bra klarar den drabbade sig kanske på egen hand. När en kris uppstår kan det bli fråga om vård på sjukhus. Men däremellan kan du behöva ge mycket stöd.

Du kan slitas mellan att känna dig orolig för din närstående, osäker på vad som ska hända i framtiden och ilska över de krav som plötsligt ställs på dig. Om du inte är försiktig kan de här motstridiga känslorna splittra familjen.

Illustration - Schizofreni berör många människor.

Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa både din närstående genom sjukdomen och dig själv och andra familjemedlemmar att klara av den nya situationen.

Till exempel:

 • Lär dig så mycket som möjligt om schizofreni
 • Ta reda på vad det finns för stödtjänster och kontaktgrupper där ni bor
 • Gå med i ett nätverk för anhöriga där man delar erfarenheter och ger varandra stöd
 • Fråga läkaren om det finns någon skriftlig information för anhörigvårdare och andra anhöriga
 • Var uppmärksam på varningstecknen på schizofreni och ta i förväg reda på vem du ska kontakta om du tror att din närstående håller på att få ett återfall
 • Lär dig hur du ska hantera en kris
 • Se till att du låter din närstående delta i alla beslut som rör omvårdnaden
 • Gå på egen hand till läkaren och prata om dina farhågor om den drabbade inte själv inser att hon eller han är sjuk
 • Blunda inte för problemen eller hoppas att de ska försvinna
 • Prata med andra i samma situation
 • Uppmuntra din närstående att ta sin medicin. Om hon eller han inte vill det, försök då att förstå skälet och diskutera hur detta kan lösas
 • Försök få andra vänner och släktingar att förstå sjukdomen och fortsätta att höra av sig
 • Försumma inte andra familjemedlemmar. Syskon till personer med schizofreni känner sig ofta förbisedda. Detta kan skapa bitterhet och svartsjuka
 • Kontakta en stödgrupp. Det kan vara till stor hjälp att få dela sina erfarenheter med andra i liknande situationer
 • Var inte martyr! Du förtjänar att ha ett eget liv också. Se till att ta dig tid att göra sådant som du själv vill. Om du känner att du inte orkar med allt, fråga vårdpersonalen om det finns några avlastningstjänster du kan utnyttja