Vad kan de anhöriga göra?

 • I den aktiva fasen av schizofreni kan den drabbade vara för uppjagad för att ens klara av de enklaste uppgifter. Som anhörig kan du då lindra stressen på kort sikt genom att sköta om enkla uppgifter. Akta dig dock för att helt ta över den drabbades liv. Det kan nämligen skapa beroende och orsaka mer problem längre fram
 • Personer med schizofreni kan säga saker som låter som nonsens för andra. Om du inte förstår, försök då att kommunicera på andra sätt. Genom att göra saker tillsammans som att lyssna på musik, rita, titta på TV eller bara sitta tysta kan du visa att du bryr dig utan att nödvändigtvis säga något
 • Tala aldrig som om personen med schizofreni inte är där. Personer med schizofreni är vanligtvis medvetna om vad som sker runt omkring dem

Ta hand om dig själv – du är inte till någon nytta för den drabbade om du själv blir känslomässigt slutkörd eller fysiskt sjuk. Skydda dig mot detta genom att:

 • skaffa ett eget nätverk bestående av vänner och kollegor som kan ge dig stöd
 • undvika att bli isolerad
 • vara uppmärksam på tecken på stress hos dig själv
 • identifiera vilka situationer som din familj tycker är svårast att hantera
 • hålla dina intressen utanför hemmet vid liv
 • söka stöd hos specialister
 • se till att få en stund för dig själv varje dag
 • vara förberedd på återfall och kriser – det bästa sättet att hantera en kris, eller om möjligt undvika den, är att veta vad man ska göra innan den bryter ut

Förbered dig för ett tillfrisknande – när den drabbades tillstånd förbättras kan du behöva fatta beslut om det framtida boendet. Vissa återvänder hem till familjen eller den egna lägenheten, vissa flyttar till gruppboende. Varje familj måste fatta sitt eget beslut. Din socialarbetare bör kunna ge råd om vilka typer av boende som finns och vad som passar bäst under olika skeden av återhämtningen.

Var förberedd på att den drabbade kan få ett återfall eller en kris.

Bild som länkar till Annas berättelse om Schizofreni.