Lära sig att återfå kontrollenIllustration - går upp för en trappa

Det finns ett antal saker du kan göra för att återerövra kontrollen över ditt liv.

 Till exempel:

Det är väldigt viktigt att låta bli droger – cannabis och annan narkotika kan förvärra symtomen vid schizofreni, utlösa en psykotisk episod och ge upphov till depression

Drick med måtta – alkohol kan få dig att känna dig avslappnad för stunden, men kan orsaka negativa återverkningar de efterföljande timmarna och dagarna. Om du dricker för mycket kan det göra dig deprimerad och förvärra dina problem avsevärt

Be din läkare om råd om hur du kan skaffa dig en sundare livsstil. Röka mindre, äta nyttigare mat och träna mer är faktorer som förbättrar den fysiska hälsan. Detta ökar i sin tur det psykiska välbefinnandet.

Gör något åt depressionen – sök hjälp om du känner dig nere. Prata med din läkare eller någon annan inom vården. Rådfråga specialisterna.