Alkohol och narkotika är inte lösningen

Många som har schizofreni tar till alkohol och/eller narkotika för att försöka lindra symtom eller slippa känna sig rädda, isolerade eller deprimerade. Bruket av cannabis, amfetamin och andra droger så som kokain är särskilt vanligt bland unga människor med schizofreni.

Även om vissa hävdar att bruket av alkohol och/eller narkotika ger dem tillfällig lindring, normaliserar deras beteende eller trubbar av symtom kan de i själva verket förvärra ett schizofrenisymtom på lång sikt.

Det finns massor av bevis på att de här ämnena förstärker sjukdomens psykotiska symtom – förföljelsemani, hallucinationer och vanföreställningar. De kan också utlösa en psykotisk episod av schizofreni, även hos dem som aldrig har haft någon episod tidigare men som löper hög risk för att utveckla schizofreni – till exempel personer som har nära släktingar med schizofreni.

Om du behandlar dina schizofrenisymtom med droger som cannabis dröjer det dessutom längre innan du får lämplig antipsykotisk medicin. Ju längre tid det tar innan läkemedel och annan behandling sätts in, desto längre varar schizofreniepisoderna. Det minskar dina chanser att höja din livskvalitet och få sjukdomen under kontroll.