Diagnosen

Om du eller någon som står dig nära just har fått diagnosen schizofreni är det fullt naturligt att betvivla och förneka detta. Du kan ha oklara begrepp om vad det egentligen innebär att ha schizofreni. Du och dina anhöriga kan också vara ovilliga att tro på diagnosen och söker kanske efter både ett andra och ett tredje utlåtande. Alla dessa reaktioner är normala och begripliga.Illustration - dragkamp.

Men när du har kommit över den första reaktionen är det dags att börja planera hur du ska hantera din nya situation. För även om det är chockerande att få diagnosen schizofreni finns det en fördel med den. Nu vet du vad som är fel och är i ett mycket bättre läge för att kunna göra förbättringar.

Förstå sig på diagnosen

Under en sådan omskakande tid har du givetvis svårt att ta till dig all information du får om din sjukdom och hur den behandlas. Om du känner att det går för fort finns det ett antal saker du kan göra för att försöka begripa vad det är som händer.

  • Var inte rädd för att fråga om det är någonting du inte förstår
  • Skriv upp alla frågor du vill ställa så att du kommer ihåg dem
  • Ta med block och penna så att du kan anteckna viktig information
  • Ta med en vän eller släkting. De kanske minns detaljer som du missade
  • Be om informationsbroschyrer
  • Fråga om det finns några stödgrupper som kanske kan hjälpa dig
  • Fråga om det finns några stödgrupper för anhöriga

Lära sig hantera sjukdomen

Om du får diagnosen schizofreni har du nytta av att lära dig några råd för att hantera din nya livssituation. Följande råd kan hjälpa dig att undvika några av de saker som utlöser schizofrenisymtom och förbereda dig för eventuella kriser som inträffar.