Orka med stigmatisering och diskriminering

Illustration - stigmatisering och diskriminering.

En av utmaningarna när man återhämtar sig från schizofreni är att kunna hantera andra människors reaktioner. Det finns en stor okunnighet om psykiska sjukdomar i allmänhet och schizofreni i synnerhet.

Myter om sjukdomen kan få folk att tro att personer med schizofreni är farliga, vettlösa och oberäkneliga. Detta kan skapa en ond cirkel av utanförskap och diskriminering för dem som har schizofreni och ofta även deras anhöriga. Stigmatiseringen kan bli den huvudsakliga orsaken till social isolering, oförmåga att få ett arbete, alkohol- eller drogmissbruk, hemlöshet och institutionalisering, vilka samtliga är faktorer som minskar chanserna för ett tillfrisknande.

Eftersom stigmatisering sker i andra människors inre kan det vara svårt att bekämpa. Det finns dock en del du kan göra:

  • Lär dig så mycket som möjligt om schizofreni, så att du kan tillbakavisa okunniga påståenden med korrekta fakta
  • Försök att upplysa personer i din närhet om schizofreni
  • Skriv och klaga om du blir arg över okunniga påståenden i ett TV-program eller en tidningsartikel
  • Kämpa mot diskriminering. Kontakta facket om du behandlas fördomsfullt på din arbetsplats