Välja terapeut

Det kan vara svårt att avgöra vilken terapiform som passar dig bäst när det finns ett så stort utbud att välja bland. Många tycker att det är lättare att göra det här valet utifrån vem terapeuten är snarare än vilken terapi hon eller han utövar. Det kan till exempel vara så att du vill gå hos en terapeut från en bakgrund eller kultur som liknar din egen. Du kan också föredra en kvinnlig terapeut, eller tvärtom en manlig.

Forskning har faktiskt visat att det är viktigare hur bra du trivs med själva terapeuten än vilken sorts terapi du får. Om du och terapeuten fungerar bra tillsammans, litar på och respekterar varandra ökar chanserna att behandlingen ger resultat. Din läkare bör ta hänsyn till dina önskemål och åsikter om terapeuten när hon eller han ska rekommendera en psykosocial behandling. Du kan också få goda råd från frivilligorganisationer och stödgrupper.

Frågor att ställa till din terapeut

  • Vilken sorts terapi utövar du och vad är målet med den?
  • Hur långa är sessionerna?
  • Hur ofta hålls de?
  • Hur många sessioner behöver jag troligtvis?
  • Hur lång tid tar det innan jag kan förvänta mig några positiva effekter av terapin?
  • Får jag kontakta dig mellan sessionerna om det behövs?
  • Vilken utbildning har du och hur många års erfarenhet har du?
  • Tillhör du någon yrkesorganisation?
  • Har du arbetat med personer med schizofreni tidigare?