Olika typer av läkemedel

Tabell över olika läkemedelstyper.

Långverkande injektion (depå)

Med den här typen av injektion frisätts läkemedlet långsamt i muskeln. Det är ett alternativ för personer som har svårt att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination eller som föredrar att inte behöva komma ihåg att ta sitt läkemedel dagligen. Injektionerna ges vanligtvis på sjukhus eller öppenvårdsmottagningar och effekten varar i 2–4 veckor. Minskar risken för återfall i psykos.

Byta behandling

Varje förändring av behandlingen kan vara förvirrande. Den nya medicinen kanske måste tas vid andra tidpunkter på dagen, ger andra biverkningar eller påverkar dina symtom på ett annorlunda sätt. Det är därför viktigt att du ber om information om den nya behandlingen innan du går över till den. Du bör också se till att dina närstående vet att du byter läkemedel och att både du och de vet vem som ska kontaktas om du får problem.