Biverkningar – vad som kan förväntas

Med det stora utbud av antipsykotiska läkemedel som finns i dag är det inte längre rimligt att personer med schizofreni ska behöva stå ut med väldigt obehagliga biverkningar.Läkemedel sett genom ett förstoringsglas

Om du tycker att du får oacceptabla biverkningar ska du genast tala om det för din läkare eller psykiatrisjuksköterska. Många biverkningar kan minskas eller ibland helt elimineras genom att dosen sänks eller att läkemedlet byts ut. Andra kan åtgärdas genom att man sätter in ytterligare läkemedel eller att du ändrar diet eller livsstil. Du bör också  informera läkaren om några läkemedel har gett dig biverkningar tidigare. Det kan ha inverkan på vilken typ av antipsykotika hon eller han skriver ut till dig.

Att ta medicinen

Antipsykotiska läkemedel är inte bara avsedda att göra dig bättre utan även att hålla dig frisk. Detta innebär att du måste fortsätta med medicineringen även när du börjar må bättre. En av de vanligaste anledningarna till att personer får återfall efter en framgångsrik behandling är att de slutar ta sin medicin på rätt sätt.

Några vanliga anledningar till att medicinen inte tas som den ska:

  • Personen inser inte eller accepterar inte att hon eller han är sjuk – här kan uppmuntrande vänner och anhöriga spela en viktig roll genom att se till att medicinen tas enligt läkarens anvisningar
  • Biverkningarna är för svåra – om så är fallet ska du prata med din psykiatrisjuksköterska eller psykiater. Det kan gå att ändra dos eller byta till ett annat läkemedel
  • Medicineringsschemat är för komplicerat – även det här tar du upp med någon vårdansvarig. De kanske kan förenkla schemat eller föreslå ett läkemedel som är lättare att ta. I vissa fall kan läkaren rekommendera en depåinjektion. Sådana ges varannan till var fjärde vecka och innebär att du slipper komma ihåg att ta din medicin varje dag

Frågor att ställa om medicineringen

När du diskuterar medicineringen med din läkare eller sjuksköterska kan det finnas frågor du vill ställa.

Här är några förslag:

  • Hur hjälper det här läkemedlet mig?
  • Vilka av mina symtom kan det lindra?
  • Vilka risker finns med läkemedlet?
  • Vem ska jag tala med om jag tror jag har biverkningar?
  • Hur lång tid tar det innan jag märker effekt av medicinen?
  • Kan jag bli beroende av medicinen?

Biverkningar av antipsykotiska läkemedel*

Tabell - biverkningar av antipsykotiska läkemedel

* Förekomsten av biverkningar varierar mellan olika läkemedel