Antipsykotiska läkemedel

Antipsykotiska läkemedel är det effektivaste sättet att kontrollera de olika symtomen (t.ex. hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar) som är förknippade med schizofreni. Det finns ett stort utbud av de här läkemedlen och du kan behöva pröva flera innan du hittar det som passar dig bäst.

Typiska antipsykotika

Typiska antipsykotika har funnits sedan 1950-talet. De verkar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

– Huvudsakliga fördelar

Effektiva på att kontrollera hallucinationer, vanföreställningar och paranoida tankar.

– Huvudsakliga nackdelar

Liten effekt på de negativa symtomen vid schizofreni, t.ex. bristande motivation, känslomässig avtrubbning och socialt tillbakadragande. Kan ge biverkningar som t.ex. skakningar och andra ofrivilliga rörelser, muntorrhet och extrem trötthet. På grund av de här biverkningarna är typiska antipsykotika inte längre förstahandsvalet vid medicinering mot schizofreni i de flesta länder. Många människor tar dock typiska antipsykotika utan några problem och det är därför viktigt att poängtera att om du är en av dem finns det antagligen ingen som helst anledning för dig att byta medicintyp.

Atypiska antipsykotika

De flesta av de här läkemedlen blev tillgängliga för klinisk användning på 1990-talet. De tros ha sin verkan i hjärnan på ett något annorlunda sätt jämfört med typiska antipsykotika.

– Huvudsakliga fördelar 

Effektiva på att kontrollera de positiva, negativa och kognitiva symtomen vid schizofreni. Liten förekomst av rörelsebiverkningar jämfört med typiska antipsykotika.

– Huvudsakliga nackdelar

Olika atypiska antipsykotika har olika biverkningar. Viktuppgång kan till exempel vara ett problem med vissa atypiska, en del kan orsaka trötthet och andra kan göra patienten rastlös.

Illustration av dopamin.

Alla läkemedel som har visat sig effektiva mot schizofrenisymtom fungerar genom att de påverkar dopaminbanor i hjärnan. Genom att balansera dopamin tycks man kunna balansera symtom.

Skräddarsy behandlingen

Med alla dessa läkemedel mot schizofreni att välja bland borde din psykiater kunna hitta ett som passar dig. Valet beror på flera olika saker – hur väl medicinen kontrollerar dina symtom, om den ger några oacceptabla biverkningar och vad du själv tycker om behandlingen.

Det är väldigt viktigt att du låter din psykiater få veta vad du helst vill få ut av behandlingen. Om det finns ett speciellt symtom som oroar dig eller en biverkning som du vill undvika ska du informera läkarna om det. Chansen finns att de kan skräddarsy behandlingen efter dina önskemål.